Mobiliteitstrajecten

Organisaties zijn voortdurend in beweging. Medewerkers moeten meebewegen. “De baan voor het leven” is niet meer. Steeds vaker moeten ondernemingen reorganiseren, waarbij functies vervallen en eventueel andere functies ontstaan. Ook komt het steeds vaker voor dat groepen werknemers moeten verkassen, omdat ze niet langer aan de functie-eisen kunnen voldoen (dismatch of demotie).

Bij deze mobiliteitsvraagstukken dienen zich, voor u als werkgever, vragen aan als:

Onze juristen zijn bij uitstek gekwalificeerd om u bij al deze arbeidsrechtelijke aspecten van een mobiliteitstraject behulpzaam te zijn. Samen met u vinden wij de beste oplossingen, waarmee uw zakelijke belangen het meest worden gediend.

Omdat bij deze mobiliteitsvraagstukken, naast de juridische, geregeld ook de inzet van HR- en financial planninginstrumenten noodzakelijk is, heeft Arbeidsjuristen Nederland de samenwerking gezocht met twee sterke partners in deze expertises: Randstad HR Solutions en Meeùs. Samen zijn wij in staat het hele scala aan vragen rondom uw mobiliteitstraject te beantwoorden en uw mobiliteitsdoelstelling op de beste manier te verwezenlijken. Bij gezamenlijke projecten stemmen de partners zelf hun aanpak op elkaar af. Zo gaat geen kostbare tijd verloren.