Disclaimer

Disclaimer 1:
Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Niettemin kan de website onjuiste en/of onvolledige informatie bevatten en verstrekken en kunnen de website en de server(s), die de website toegankelijk maken, virussen en – andere – schadeveroorzakende programmatuur bevatten. Arbeidsjuristen Nederland is niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige informatie in de website, noch voor het bestaan van virussen en/of – andere – schadeveroorzakende programmatuur ten behoeve van de website, noch voor – ander – schadeveroorzakend gebruik van de website. Aan deze website zijn – door middel van links – (mogelijk) websites van anderen verbonden, die aanvullende informatie verstrekken. Arbeidsjuristen Nederland is niet verantwoordelijk voor de op deze wijze met haar verbonden websites.

Disclaimer 2:
Het bezoeken van deze website wordt beheerst door Nederlands recht.
Op ieder in deze website vervat aanbod en iedere door, uit of via de website met Arbeidsjuristen Nederland voortvloeiende overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van Arbeidsjuristen Nederland van toepassing. Arbeidsjuristen Nederland is een handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van Wordragen Juristen B.V., gevestigd te Andelst (kvk.nummer: 09130429). Op alle diensten en/of (andere) werkzaamheden zijn toepasselijk de algemene voorwaarden van Arbeidsjuristen Nederland, waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen. Deze voorwaarden zijn op 11 april 2006 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken Centraal Gelderland te Arnhem en te vinden op deze site. Klik hier om deze te bekijken en eventueel uit te printen.

Disclaimer 3 
Arbeidsjuristen Nederland heeft het recht om de voorwaarden in deze disclaimer geheel of gedeeltelijk in te trekken, te wijzigen en/of aan te vullen. Van deze disclaimer afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend nadat deze schriftelijk door de gebruiker zijn aanvaard.

In deze disclaimer wordt onder Arbeidsjuristen Nederland mede verstaan, voor zover van toepassing, de (rechts)personen ten behoeve waarvan deze website dient.Colofon

Ontwerp:
springvorm grafisch ontwerpers bno, ‘s-Hertogenbosch
www.springvorm.nl

Technische realisatie:
www.hi-brilliance.com, Utrecht